Skip to main content

In maart start ons Traineeship Informatiemanagement. Hier leer je van alles over de inrichting van functioneel beheer (en wat dat is), de beginselen van informatieplanning en architectuur en programma en projectmanagement. Daarnaast krijg je de kans om verschillende certificeringen te halen en een kickstart te maken in de wereld van Informatiemanagement. Maar wat is informatiemanagement precies en wat is het maatschappelijk belang? Dat vertelt Professor Rik Maes, jouw trainer tijdens het traineeship, in deze blog.

“Informatie bepaalt steeds nadrukkelijker het reilen en zeilen van organisaties. De toepassing van kunstmatige intelligentie, business analytics, big data etc. biedt hierbij nieuwe mogelijkheden, maar houdt ook gevaren in: informatie is niet neutraal en kan geïnterpreteerd en zelfs misbruikt worden.

Informatiemanagement slechts een technisch vraagstuk?

Lange tijd werd informatiemanagement afgedaan als een technisch vraagstuk. Onder meer door het gebruik van het Amsterdams raamwerk voor informatiemanagement werd stapsgewijs duidelijk dat business activiteiten, informatie en ICT in onderling afgestemd verband dienen te worden behandeld. Dat moet op elk niveau van de organisatie: strategisch (informatie bepaalt de slagkracht van de organisatie), tactisch-organisatorisch (informatie bepaalt de inrichting) en operationeel (in de vorm van functioneel beheer). Bovendien dienen hiertoe in veel organisaties de muurtjes tussen de verschillende afdelingen te worden gesloopt, terwijl meer en meer duidelijk wordt dat echte innovatie vooral geschiedt in netwerkverbanden van verschillende organisaties; dat hiervoor de term ‘ecosysteem’ wordt gebruikt bewijst het actuele karakter van deze ontwikkeling.

De noodzaak van Informatiemanagement

Informatiemanagement is nog nooit zo noodzakelijk, maar ook zo boeiend geweest als nu. Het is een vakgebied met toekomst, waarbij de instroom van nieuwe ideeën meer dan welkom is. Het betekent samen vormgeven aan een toekomst waarvan één iets duidelijk is: het ziet er anders uit dan vandaag. Het traineeship informatiemanagement bereidt jonge instromers hierop voor: innovatief bijdragen aan nieuwe organisatievormen, met gevoel voor de mogelijkheden, maar ook beperkingen die anno nu spelen. Tegelijk vooruitkijkend en realistisch!”

Benieuwd geworden naar het Traineeship Informatiemanagement? Solliciteer snel via deze link: https://truelegends.nl/informatiemanagement/

Deze blog is geschreven door:

Rosa Heit