Skip to main content

Meetup: C++ vs. Rust

  • Is Rust superior to C/C++?
  • Can C/C++ be as safe as Rust when the developer knows what to do?
  • Should Rust replace existing C/C++ codebases?


Dit zijn een aantal stellingen die wij onder leiding van Dennis J. Alberts (senior software engineer werkzaam bij Defensie) tijdens onze C++ vs. Rust Meetup besproken hebben! Het was wederom een interessante True Legends Meetup, dank voor het langskomen!

Join our legendary meetups!

Aanmelden